17 Mei 2017
gdpr-850x567

Is uw bedrijf klaar voor GDPR … ?

 

Wat is GDPR ?

 

GDPR, in ons land beter bekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is op 24 MEI 2016 in werking getreden. Bedrijven en organisaties krijgen evenwel tot 25 MEI 2018 de tijd om zich aan de nieuwe regelgeving aan te passen.

 

Helemaal nieuw is de AVG niet, het basisprincipe vinden we terug in de actuele Belgische Privacywet en vervangt op Europees niveau de Data Protection Directive 95/46/EC.

De nieuwe GDPR regulatie zal de norm worden voor het behandelen van persoonlijke data van Europese burgers voor de komende 20 jaar.

 

Het grote verschil met de vorige wetgeving is dat er voordien GEEN sancties konden opgelegd worden buiten procederen.

Bij niet naleving van de nieuwe GDPR regulatie riskeert uw bedrijf een boete tot 4% van de jaaromzet, en dit PER INCIDENT !

Naast de boetes is er ook nog de aansprakelijkheid en reputatieschade waar bedrijven rekening mee moeten houden.

 

De voornaamste vernieuwing in de GDPR draaien rond vier pijlers :

 

1. Transparantie : Bedrijven moeten burgers informeren over hoe de data wordt verzameld en verwerkt, en dat op een begrijpelijke manier.

 

2. Data-overdracht : Burgers zullen hun gegevens kunnen overdragen van de ene dienstverlener naar de andere, bijvoorbeeld om van electriciteitsleverancier te veranderen

 

3. Recht om vergeten te worden : Bedrijven moeten persoonsgegevens kunnen wissen als de persoon in kwestie daarom vraagt, ook als de data inmiddels gedeeld is met derden.

 

4. Meldplicht bij datalekken : Bedrijven zijn verplicht (!) een datalek te melden binnen 72u, ze zullen er niet enkel melding van moeten maken maar ook aantonen dat de nodige maatregelen getroffen waren om dit te voorkomen én een rapportage moeten aanleveren van de gelekte date, .

Om die regels na te leven, moeten bedrijven exact weten waar ze persoonsgegevens verzamelen, en hoe deze beschermd en verwerkt worden.

 

Wij helpen u graag bij het voorzien van adequate procedures om persoonlijke datalekken op te sporen, te rapporteren en te onderzoeken.

 

Is uw bedrijf klaar voor GDPR ?

 

Gezien de omvang van de nieuwe regelgeving en de sancties die aan niet naleving verbonden zijn moet dit geval per geval bekeken worden.

Sommige bepalingen uit de AVG zullen meer impact hebben op uw bedrijf dan andere. Eén ding is zeker, vanaf het moment dat u persoonlijke gegevens van EU burgers verwerkt dient u in regel te zijn.

 

Om onze klanten wegwijs te maken zullen wij rond 23/06 een infosessie organiseren.

Wij brengen iedereen daarover nog persoonlijk op de hoogte. Hebt u interesse om deze bij te wonen aarzel dan niet ons te contacteren !

 

In tussentijd kan u het door de Privacycommissie opgestelde document “Bereid je voor in 13 stappen” downloaden en nalezen.

 

Hopelijk tot binnenkort op onze infosessie !

 

net-use

REMOTE SUPPORT